works_SYOKUTSUSHIN of NEEL MARTIN DESIGN OFFICE


02_syoku1.jpg

02_syoku2.jpg

02_syoku3.jpg

02_syoku4.jpg

02_syoku5.jpg


TOBU DEPARTMENT STORE

Production INTERPLANETS
Producer KENSYO AOKI / MANABU NIMIA / HIROKO YOKOCHI / REI TSUCHIYA
Art Director / Designer MASANOBU HIZAWA
Photographer TAKEO NEMOTO / TSUYOSHI HIGANO
Stylist AKIKO YAMADA / YUMIKO INOUE
Writer RIE OKAMURA / ERIKO YOSHIDA